Lärare

Leif Edberg 

Grundare och utbildningsansvarig/

lärare i tal/retorik

+46 (0) 70 699 2119

Johanna Edlund
Utbildningsansvarig/lärare i sång
+46 (0) 70 292 0279
Sara Edlund
Konstnärlig ledare/lärare i dans
Tomas Köhler
Lärare i teater
David Johansson
Pianist
Mary Hammond
Rådgivare, gästlärare Sondheimprofessor
Royal Academy of Music
Karen Rabinowitz
Rådgivare, gästlärare