Du som tagits in till denna 2-åriga musikalutbildning har väl förtjänat din plats. Du kommer att bli en stor tillgång för dina kamrater och lärare på kursen. Du kan därför vara säker på att bli väl omhändertagen och respekterad för den du är. Det är därför också viktigt att du själv respekterar de gemensamma regler som vi har på utbildningen:

1. Kom väl förberedd och i tid till lektionerna
2. Respektera varandra
3. Ta väl hand om varandra
4. Du har själv huvudansvaret för din utbildning och hur du använder din icke-lärarledda tid. Se därför till att skaffa dig de verktyg som du kommer att behöva under utbildningstiden.
Målsättning Att utbilda musikalartister till att kunna kombinera dans, sång och teater till en enhet
Utvärdering Utvärdering sker kontinuerligt efter momenten samt efter varje genomgånget projekt
Betyg Efter genomgången utbildning erhålls ett utbildningsintyg
Lov Vi är väldigt restriktiva när det gäller lovgivning under lektionstid.
Detta beror på att utbildningen är så intensiv så att varje dag du missar kommer att inverka negativt på dina och gruppens chanser att följa undervisningen
Det är också viktigt att du ser dig som en viktig del i en grupp och att du tänker på vad gruppen förlorar om du är borta.
När det gäller lov för audition gäller samma regler
Musikal ..att lära sig förena dans, sång och teater till en enhet
Sång ..att bygga upp en väl fungerande och fri sångröst
..att känna till de för sångtekniken adekvata benämningarna
..att kunna förstå, utveckla och använda sin röst utifrån musikalens olika behov
..att kunna sjunga olika sångstilar
.. att kunna sjunga i harmonier
.. att förstå innebörden av och kunna praktisera korsbefruktning av sång, text och drama
..att kunna hitta en karaktär i en sång och kunna utveckla den
..att veta hur man tränar sin röst och vara medveten om vad som händer i olika typer av träningsmoment
..att inleda arbetet med att skapa en repertoarpärm
..att utveckla en för sången adekvat kroppshållning
..att öva sig i att träna sin röst utan att vara helt beroende av en lärare
Kör ..att i grupp gemensamt få text och musik
..att harmoniera till en enhet för att nå ett
kollektivt resultat inom musikalgenren och traditionell körrepertoar
Notläsning ..att själv kunna läsa och förstå en enklare melodi i g-klav och bas-klav, samt att själv kunna läsa rytmiska figurer
Musikdramatik ..ny kursplan under bearbetning
Dans ..att få grundläggande teknik inom jazzdans, showdans, streetdance,
modern dans, vals, foxtrot
..att genom improvisation hitta sitt eget kropps-språk
..att lära sig koreografera ensam, i par och i grupp
..att lära sig förstå dansens termer
..att lära sig förbereda kroppen innan lektion, repetion och föreställning för att undvika skador
..att genom dansträning inöva en kvarvarande fri, stark och rakkroppshållning
..att lära sig dansa berättande
..att lära sig bemästra ett rent rörelsemönster
..att lära sig dansa med en partner
..att lära sig integrera sång, dans och teater
Musikal ..att ha lärt sig musikalens historia från då till nu samt att ha historia fördjupat sig i klassisk och modern musikal
Text ..att kunna läsa och analysera texter
..att känna till kommunikationsprocessen utifrån ett sceniskt perspektiv
..att lära sig känna igen olika textstilar
Tal/Spoken word ..att lära känna sin egen röst
..att utveckla och behålla ett naturligt användande av röst och rörelse samt att kunna använda röst och rörelse i scenisk gestaltning
..att lära sig hur man använder rösten på bästa sätt i olika typer av produktioner samt hur man kan utveckla rösten för användning även i andra sammanhang
..att utveckla en förmåga att uttrycka sig på scensvenska
Engelska ..att inhämta de ord och uttryck som är nödvändiga för att kunna förstå den engelska musikalrepertoaren samt att kunna förstå den undervisning som sker på engelska.
..att få kunskap om engelsk litteratur, teater och musikteater
Artisten och samhället ..att få kunskap om anställningsvillkor och lagstiftning rörande kommande yrkesverksamhet
..att få kunskap om hur man startar ett eget företag
..att lära sig marknadsföra sig själv
..att lära sig handskas med massmedia
..att få kunskap om olika typer av vägar till en anställning
..att få kunskap om hur man skriver ett CV
..att lära sig kunna se professionellt på sitt yrke
..att lära sig olika typer av grupprocesser
..att lära sig om hur man uppnår ett givet mål genom en effektiv arbetsprocess
..att få kunskap om miljö och säkerhetsaspekter inom teatern
..att få kunskap om teatern som arbetsplats
..att få kunskap om teaterns samhällsfunktion
Smink ..att lära sig grunderna i teater- och skönsmink
Projekt ..att lära sig se sig själv som en del i en helhet och lära sig möta en publik
..att lära sig hur teaterns samtliga uttrycksformer samverkar inom
skådespeleri, sång ,dans, smink, kostym scenografi, ljus och ljud